Du er kemi - og du er energi

Du er kemi - og du er energi


Reiki og livsenergi

Reiki healing er en formentlig ældgammel healings- og selvudviklings teknik, som blev genopfundet af en japansk munk Mikao Usui i 1800 tallet. Udtales ”rai-ki”. ”Rei” betyder universel eller ubegrænset og ”Ki” betyder livskraft. Så frit oversat betyder det ”universel livskraft”.

Reiki healing handler om overførsel af den livskraft/-energi, som findes i større eller mindre grad i alt levende, ja faktisk overalt, har kvantefysikken nu konkluderet.

Hvis du er syg, stresset, har smerter, er i sorg, traumatiseret eller på anden måde føler dig fastlåst i uheldige mønstre, er dit energiniveau lavt eller blokeret visse steder i krop eller sind.

Ved at tilføre ekstra livsenergi og afbalancere energistrømmen i kroppen, kan fysiske symptomer afhjælpes. Blokeringer opløses og immunsystemet genoprettes og styrkes. Healingen virker på hele mennesket og på alle planer, både på krop, sind og sjæl, hvorfor det også lindrer og gør os bevidste om følelsesmæssige og eksistentielle problemstillinger. Med andre ord:

Reiki healing kan bruges til alle tænkelige livskriser fysiske som psykiske! Eller blot til øget velvære og personlig udvikling.

På nogle mennesker virker det provokerende at påstå disse ting. Som en af mine klienter sagde første gang hun kom; “Ja, egentlig lyder det jo som noget hokus pokus.” Jeg kan kun give hende ret. Jeg har selv haft svært ved at acceptere de mange oplevelser, jeg har haft med healing som behandler, og det mine klienter fortæller mig de oplever under og efter behandling. For vi kan ikke relatere det til ret meget andet end eventyr, magi og religion. Vi har lært om menneskets fysiologi i skolen, men at vi også kan ses som energilegemer, er vi stort set blevet holdt uvidende om.
Men faktisk har der længe været videnskabeligt belæg for at påstå at

healing er et reelt og videnskabeligt underbygget fænomen!

Einsteins teori E=mc2 fastslog for længe siden, at stof og energi er én og samme sag, afhængig af hvilken synsvinkel man anlægger. Hvilket vil sige, at nede på det subatomare plan, er vi både stof og energi. Og for nyligt har kvantefysikere også konkluderet, at vi kan påvirke disse kvanter eller energi, som vi består af – som vi er.

Det er dette energi legeme, som vi alle har, og som vi alle kan lære at mærke og styrke, men som er usynligt for de fleste, og endnu ikke fuldt kan beskrives og måles, der arbejdes med under healing.
Det geniale ved Reiki healing er, at energien helt af sig selv finder hen hvor den skal bruges, hvor der er underskud eller stagnation. Fuldstændig som andre naturlove: Den tørreste svamp suger mest vand. Ved forhindringer i et vandløb bryder strømmen til sidst igennem og skaber passage. Eller ved diffusion og osmose – vand og saltes tilstræbelse af ligevægt i koncentration mellem cellevæge. Er det mystisk? Nej, naturen tilstræber harmoni og ligevægt – også på energiplanet.

En Reiki healer kan efter en indvielse og ved hjælp af en særlig teknik og intention, hente uendelige mængder livsenergi fra omgivelserne, og videregive den til sig selv og/eller et andet levende væsen (mennesker, dyr, planter). Så modtagerens selvhelbredende kræfter aktiveres og styrkes.

Healeren bruger altså ikke sin egen kraft, men er blot kanal for energistrømmen. Dog er jeg overbevist om, at man til en vis grad præger kvaliteten af healingen, hvorfor ikke to healere er ens.
For meget længe siden tror jeg healing var kendt og brugt, som noget helt naturligt, men på et tidspunkt er blevet glemt og/el. fornægtet. Tænk på Buddha og Jesus. Det er anerkendt, at de har været faktiske personer, at de var her som mennesker, og formentlig for at (gen)fortælle os hvad vi er i stand til, og at sprede netop dette budskab:

At vi alle er guddommelige, at vi alle kan heale!

Det har dog ikke været i magthavernes interesse (både religiøse og statslige), at individet blev for kompetent, da det jo kunne true deres magt. Og derfor har healere og mystikere været et forfulgt folkefærd i årtusinder.

Måske er det stadig en faktor selv i et så oplyst samfund som det danske – at individet skal holdes nede og lytte til de førende, dem med definitionsmagten (videnskaben, politikerne og den økonomiske magtelite), og ikke få for høje tanker om eget værd og egne evner?

Nye opdagelser og påstande har til alle tider ført til forhånelser og afvisning, indtil beviserne er blevet for massive til at kunne forties. Mon ikke også jorden var rund, på den tid hvor “de kloge” påstod, den var flad? Ude i verden har man fået øjnene op for healing og andre gamle og i praksis gennemtestede metoder, fordi tusindvis af mennesker bliver hjulpet af dette, og ofte på et mere dybtgående niveau (og helt uden bivirkninger), end hvis man udelukkende anvender medicinsk behandling. Faktisk bruger man allerede healing på mange hospitaler rundt omkring i verden også i USA og Europa. Og mange forskningsprojekter er i gang. Her i Danmark går det endnu langsomt, og vi kan ende med at sakke agterud, hvis vi ikke snart erkender det, som både virkeligheden og videnskaben fortæller os.

At livet – og mennesket – langt fra er fuldt beskrevet!