Forskning m.m.

Efterhånden er der kommet gang i forskning indenfor de alternative behandlingsformer. Formentlig fordi branchen er i stor fremgang, og det deraf følgende massive pres fra mennesker der bliver hjulpet, ikke kan undertrykkes længere. På trods af at “det etablerede” (læger, forskere m.fl.) længe har forsøgt at latterliggøre og mistænkeliggøre branchen.

Der er masser af evidens for at healing og andet energiarbejde har en effekt på mange forskellige lidelser i krop og sind.
Jeg forsøger at holde mig opdateret og videregiver min viden her på siden. For jeg er selvfølgelig også tilhænger af forskning og større klarhed over hvordan og hvor godt de enkelte behandlingsformer virker.

 

Kræftens bekæmpelse

har lavet en mindre undersøgelse om Reiki healings effekt på kræftpatienter med forskellige diagnoser og på forskellige stadier af kræftbehandlingen:
Alle behandlede oplevede udbytte af healingen. De oplevede mindre angst og smerte samt bedre søvn og selvtillid. Det hjalp mod den voldsomme træthed der ofte følger af kemoterapi. De oplevede at få hjælp til at komme ud af en begyndende depression og få bearbejdet flere psykiske aspekter ved det at have kræft.
Ved Reiki healingen opnåede de den mellemmenneskelige kontakt, de havde savnet i det etablerede system. De oplevede at blive set som hele mennesker, der selv fik lov til at definere hvilke problemstillinger, der var vigtige for dem, og hvad de ønskede hjælp til.

Der er også eksempler på pårørende til kræftpatienter, som har benyttet healing og derefter oplevede mindre angst og anspændthed.

Læs selv mere på www.cancer.dk

Forskningsprojekt om healing v/læge dr.phil. Adé Ojeniyi

Uddrag fra konklusionen:

Herværende projekt har vist klart og tydeligt, at healing har en beviselig positiv virkning på en lang række patofysiologiske tilstande, hvadenten der er tale om somatiske eller psykiske lidelser.

De syvogtres deltagere præsenterede vidt forskellige klager for healerne, der foretog et vist antal healingssessioner – alt efter hvad hver enkelt sag gik ud på.

Fraset et fåtal, der ingen ændring havde, registrerede langt hovedparten en tydelig bedring af de skavanker, de henvendte sig til healeren for. Enkelte blev helt »helbredt«, og de der ikke blev helbredt, kunne i hvert fald registrere markante forbedringer af deres tilstande.

Herudover var der nogle positive »sidevirkninger« i form af fjernelse eller forbedringer af skavanker, som patienterne ikke en gang havde gjort til genstand for healing, da de oprindeligt henvendte sig til healeren.
Læs hele rapporten på www.healerringen.dk

Healer-Ringen: www.healerringen.dk og på facebook:

En behandlerforening og interesseorganisation for healere i Danmark. Søger at fremme kendskabet til healing i befolkningen og hos offentlige myndigheder.
Her indsamles og oplyses også om forskning og alt andet vedrørende healing.

TV2: “Healing – den sidste udvej”

En programserie om mennesker der modtager healing for forskellige sygdomme. Kan ses på TV2 play.
Eksempel herfra: En dreng med alvorlig ADHD, som normalt får en stor dosis medicin, der gør ham indadvendt og ked af det. Kan efter behandling med healing nedsættes kraftigt i medicin, og bliver ifølge moderen en helt anden mere harmonisk og glad dreng.