Tag et kvantespring!

Et Reiki kursus kan blive en skelsættende igangsætter af eller supplement til din personlige og spirituelle udvikling. Og på det lavpraktiske plan kan det hjælpe dig med at helbrede el. mindske diverse fysiske og psykiske skavanker og sygdomme, både hos dig selv og andre.

Med andre ord kan alle, som er åbne for og klar til, at tage et nyt skridt på deres vej, lære at hente uendelige mængder livsenergi til gavn og glæde for sig selv og sine omgivelser resten af livet.

På et Kvantespringskursus får du energetisk genåbnet eller renset de energikanaler vi alle har, men som for de fleste menneskers vedkommende er “sandet til” fordi vi har mistet kontakten til dem, samt den viden vi engang havde derom.
Du oplever helt fysisk at “mærke” kraften/energien strømme fra egne hænder og hvordan du påvirkes af at blive healet.
Din nyvundne adgang til denne uendelige ressource – livets essens, forbedrer din kontakt til din intuition, din kerne, din sjæl. Det giver dig en bedre fornemmelse af dit formål her i livet, hvad der er er vigtigt for dig og hvilke veje du skal følge.
Livet føles større og mere fantastisk, hvorfor din indvielse til Reiki med stor sandsynlighed, vil give din personlige udvikling og livsglæde et kvantespring!

Prøv – og bliv overrasket!

Der er flere niveauer af Reiki healing, der svarer til forskellige frekvenser. Jo højere frekvenser du bliver indviet i, jo stærkere og dybere virker det, og jo mere mærkbar føles din egen forandring.
Forudsætninger for indvielse på alle niveauer er god mental balance. Dvs. at du ikke er behandlingskrævende syg af stress, depression eller andre psykiske lidelser, for der kan opleves stærke følelsesmæssige påvirkninger under meditation og indvielse.
Der skal altid gå min 3 uger mellem hver indvielse, og de skal tages fortløbende med Reiki 1 først osv.

Kvantespring kursus Reiki 1

Brug en dag på at dykke ned under din dagsbevidsthed, bliv bevidst om dine skjulte potentialer og oplev hvad det kan gøre for dig og dit liv.
Dine energikanaler (som vi alle har) bliver renset eller genåbnet. Mange kan helt fysisk mærke dette, eller også mærker du en effekt, når du prøver at heale et andet menneske.
Dette første kursus er baseret på det første Reiki symbol “Sho Ku Rei”, nøglen til at åbne for livsenergien. Symbolet stammer fra sanskrit (et meget gammelt skriftssprog). Dets rødder fortabes i historien, men vides anvendt til meditation af buddhistiske munke. Symbolet påvirker os følelsesmæssigt eller sjæleligt, det er altså mere end blot et tegn! Fokuserer hovedsageligt på det fysiske legeme og healer alt ubehag, som mærkes i kroppen. Indvielsen foregår under en guidet meditation.

Herefter lærer du hvordan du åbner op for energien, hvordan du healer dig selv, hvordan det føles at heale et andet menneske, og hvordan det opleves selv at modtage healing.
Efter din indvielse kan du for resten af livet fokusere uendelige mængder af den energi, som findes overalt omkring os, og bruge denne energi til, at aktivere de selvhelbredende kræfter vi alle besidder, både hos dig selv og andre.

Som følge af den forbedrede kontakt til denne kilde, kan du i den følgende tid forvente, at din personlige udvikling tager et kvantespring, fordi dit bevidsthedsniveau og dit klarsyn øges. Der tales om en 21 dages renselsesproces, hvor du kan opleve ændringer og div. fornemmelser på krop, sind eller sjæl. Men det er meget individuelt og umuligt at forudsige, hvordan netop du reagerer.

Da jeg har erfaret hvor fantastisk Qigong og energimedicin supplerer og understøtter healing. er jeg begyndt at indrage dette i undervisningen. Her på Reiki 1 er det kun en kort intro og nogle enkle øvelser og teknikker til at vække og stimulere energiflowet i og omkring kroppen.

Jeg varetager som Reiki master teacher og Qigong instruktør, det meste af undervisning og indvielse, men der vil også være en psykoterapeut (Gitte) til stede som er yderst kompetent indenfor det psykologiske (og spirituelle) område, og som kan hjælpe med at forklare og tolke de oplevelser du kan få under meditation og indvielse.

Vel mødt til en mirakuløs og livsbekræftende dag, sammen med andre dejlige mennesker. En dag der kan berige og forandre dit liv 🙂