Healing til børn

Du kan trygt lade dit barn modtage healing. Børn er så dejligt ligefremme og fordomsfri. Måske netop derfor tager de rigtig godt imod healing, og de behøver ikke så lang behandlingstid (afhænger af alder og vægt).

Hvis barnet er utryg kan jeg med fordel komme til jer. Og er det et lille barn kan du sidde med barnet mens jeg healer det. Det ligger mig meget på sinde og er en ekstra stor glæde for mig, når jeg kan hjælpe et barn ud af fysisk og psykisk smerte 🙂

Barndom i dagens Danmark er meget forskellig fra den barndom vi mennesker er udviklet fra. Hvor barnet i sit eget tempo udvidede og udforskede sin verden i tillid til, at de vigtige omsorgspersoner altid var inden for rækkevidde, med naturen som legeplads, hvor der er uforlignelige udfordringer til at styrke motorik og sansning.

I dag bliver børn ofte fra en meget tidlig alder, udsat for en stresset hverdag med mange mennesker at forholde sig til, afsavn af de vigtige forældre, meget larm og mange “sceneskift” og kun få muligheder for at udforske sin nære omverden, og følge egne stier. Desuden er vores kost og omgivelser fyldt med unaturlige stoffer, som påvirker både krop og sind.

Jeg er bange for, at disse faktorer bærer en (stor) del af skylden for de alt for mange tegn på, at børn mistrives i dagens Danmark. De mange psykiske diagnoser, allergier, hovedpine, stress. Det bedste ville selvfølgelig være at ændre på disse stressorer, så børn ikke blev syge. Og det vil jeg til stadighed arbejde for.  Så når et barn viser tegn på mistrivsel, mener jeg det er vigtigt at gennemtænke barnets liv, samtidig med at der iværksættes behandling. Samt at behandlingen er årsags fokuseret og forsøger at genoprette balance, frem for blot at dæmpe symptomerne med medicin.
Der er meget der tyder på, at netop healing har stor effekt på de mange psykiske tilstande børn i dag er plaget af (se under Forskning). Så hjælp dit barn og giv det mulighed for at prøve en behandling, som kan genoprette balance, er fuldstændig uskadelig og uden bivirkninger i modsætning til meget medicin.

Jeg anbefaler selvfølgelig altid kontakt til læge inden eller i kombination med alternativ behandling.

[contact-form-7 id=”4″]