Kvantespring kursus Reiki 2

Forudsætninger: Det forudsættes, at du er initieret med Reiki 1, enten hos mig eller en anden udbyder. Og at der er gået min. 3 uger siden din Reiki 1 initiering.
God mental balance, dvs. at du ikke er behandlingskrævende syg af stress, depression el.lign.

På Reiki 2 modtager du de næste to Reiki symboler.
Sei He Ki som fokuserer på følelseslegemet og healer psyken, sindet og det ubevidste plan, skaber følelsesmæssig balance og forbinder mandlig og kvindelig side.
Hon Cha Ze Sho Nen som fokuserer på det mentale, det bevidste sind og tankerne. Repræsenterer fortid, nutid og fremtid, altså AL-tid. Healer udover tid og rum, hvorfor det også bruges til fjernhealing. Forløser tidligere karma og uhensigtsmæssige livsmønstre, så fremtiden kan ændres.
Anvendes også til rensning for ånder og negative energier.

Selve initieringerne foregår på samme måde som Reiki 1, under en guidet meditation. Men der gives kun ét symbol ad gangen, hvorfor kurset normalt afholdes over 2 dage. Men hvis der er større interesse for at afvikle det på én dag, finder vi også ud af det.

Du bliver nu i stand til at heale dig selv og andre på et mere dybt og vidtgående plan, og på samme tid forøges dit eget vibrationsniveau. Det kan være en følelsesmæssig turbulent og/eller rørende oplevelse. Og du vil formentlig ikke være i tvivl om, at der nu er kommet mere blus på dine hænder, at din kanal er blevet forstærket og der sker forandringer med dig selv på forskellig (individuel) vis.

Jeg går en smule dybere med teorien bag Qigong og energimedicin, herunder meridianlære. Men først og fremmest vil vi lave nogle enkle og meditative øvelser der forstærker din evne til at mærke livsenergien fra dine hænder og omkring kroppen, og som fremmer sundhed på både krop og sind. I dit kursusmateriale vil øvelserne være beskrevet så du efterfølgende kan lave dem derhjemme.